سلام من تاپیکهایی که مهمشون میکنم جلوشون مینویسه
موضوع مهم در حالیکه من میخوام فقط بنویسه (مهم) و کلمه ی موضوع پاک بشه از توی زبانها نتونستم پیداش کنم!