دوستان عزیز من 1 ماهه تیکت طراحی قالب دادم ولی هیچ خبری نیست؟؟

هیچ کسم جواب گو نیست

حداقل جواب هم نمیدین آدم تکلیف خودشو بدونه؟

با این که این همه تو تیکتا گفتم قالبم و اورژانسیه بازم هیچ خبری نشده

آخه چقدر زمان می خواهد مگه؟!!