درود رفقا..
به این آدرس روبرو برید: http://www.picofile.com/
کدومیک از شما غزیزان میتونید بمن راهنمائی کنید در مورد سیستم اصلی این آپلودسنتر ؟
و اینکه آیا اسکریپتش رایگان هست و اینکه از کجا امکان تهیه ش هست..
پیشاپیش سپاسگذارم
کلبه دار