با سلام من همچین هکیو میخوام کسی داره؟ http://uploadtak.com/images/5mltycugc1znks48kk6.jpg و یکی هم این: http://www.uploadtak.com/images/lgzcdi1258b4gza8phs.jpg