چگونه یک تعداد تمام پستهای وبلاگ رو با استفاده از کد نشون بدیم؟ با استفاده از کد زیر به راحتی می تونید از دیتابیستون تعداد مطالب منتشر شده رو نشون بدید: البته اگر عدد رو مقایسه کردید و یه مقدار بیشتر اومد اون مقدار بیشتر تعداد صفحات منتشر شده شما هست.

کد PHP:
<?php echo $numposts $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish'");
if (
$numposts$numposts number_format($numposts); ?>