سلام مدیران عزیز



من یه‌ مشکل کوچیک دارم من میخواهم این نصب کنم http://axgig.com/images/93995813664638479035.jpg



ولی سایت بهم میریزه‌ لطفا ک مک کنید این کجا بذارم که‌ مشکل ایجاد نکنه‌



<iframe width="100%" src="lastpost.php" frameborder="25" height="300" ></iframe>

---------- ارسال شده در 04:44 PM ---------- ارسال قبلی در 02:12 PM ----------

?????

---------- ارسال شده در 04:45 PM ---------- ارسال قبلی در 02:12 PM ----------

?>?????????????????

---------- ارسال شده در 04:47 PM ---------- ارسال قبلی در 02:12 PM ----------

?????????????????????