امروز میخواهیم به کاربران وردپرس فارسی یک کدی را تقدیم کنیم که به وسیله آن میتوانند زیر مجموعه یک موضوع رو در صورتی وارد آن موضوع بشوند نمایش دهند. یعنی مثلا اگر موضوع “عکس” زیر مجموعه “طبیعت” و “حیوانات” داشته باشه این زیر مجموعه رو وقتی نشون بده که شما وارد موضوع “عکس” شده باشید. برای یادگیری این کد امروز همراه ما باشید …
خب هر جا که لازم دونستید (مثلا سایدبار ) کد زیر را قرار دهید :کد PHP:
 
کد PHP:
<?php if (is_category()) {   $this_category get_category($cat);   if (get_category_children($this_category->cat_ID) != "") {     echo "<h1>زیرشاخه</h1>";     echo "<ul>";     wp_list_categories('orderby=id&show_count=0&title_li= &use_desc_for_title=1&child_of='.$this_category->cat_ID);     echo "</ul>";   } } ?>[LEFT]

[/LEFT]---------- ارسال شده در 12:39 AM ---------- ارسال قبلی در 12:38 AM ----------

توجه : زیر دسته هایی نمایش داده می شوند که حداق یک نوشته داشته باشند.
برگرفته از yoast