500 مگابایت فضای رایگان FTP ویژه ی بکاپ
500 مگابایت فضای رایگان ویژه ی نگهداری بکاپ های شما
میتوانید از این فضا برای نگهداری رونوشت های پشتیبانتان ( یا هر فایل دیگری ) بهره برید پهنای باند مرزی ندارد لاکن صرفه جویی کنید
دقت بفرمایید اگر بیشتر از 500 مگابایت فایل بر روی این فضا نگاه بدارید خود به خود حساب کاربریتان بسته خواهد شد پس به اندازه ی فایلهاتان دقت کنید
چون فضا رایگان است ایران بکاپ در برابر از دست رفتن داده ها و پرونده هاتان پاسخگو نیست


========================

E-MAIL
[email protected]
YAHOO
abbasi65ir

=======================
ایران بکاپ فضای FTP‌ویژه ی کار رونوشت برداری با نرخ زیر در دسترس میگذارد :
یک گیگابایت :
سالانه 5000 تومان
دو تا پنج گیگابایت :
هر گیگابایت سالانه 4000 تومان
پنج تا ده گیگابایت :
هر گیگابایت سالانه 3000 تومان