سلام دوستان ...من در انجمن خودم به مشکل زیر برخوردم....نمدونم چرا اینجوری شده؟

Untitled.png

چکار کنم دوستان مشکل از کجاست؟