سلام
اندازه:179*960
نمومه:http://up.vbiran.ir/images/u8cx5xp5qgd0ggatpndx.gif
فقط رنگ زمینه اش خاکستری باشه روش هم بجای toopmovie بنویسید HezarehMovie

خیلی خیلی از شما ممنونم