شما فکر می کنید اینترنت ملی که قراره به زودی عملی بشه چه طوری هستش؟ چه محدودیت هایی قراره اعمال بشه؟ ....
من هیچی نمیدونم از اینترنت ملی شما چطور؟
منتظر دیدگاه شما عزیزان هستم