دوستان من سایت و یه ماهه را انداختم
بار اول طراحش یه +1 گذاشته بود که اصلا کار نمیکنه

اموزش رو خوندم ولی بللد نیستم اون کد ها کجا هستن تا بردارمشون

کی بلده کمکم کنه؟