در اخرين مرحله عضويت بعد از تاييد كردن مشخصات ارور ديتابيس ميده اما كاربر عضو ميشه ايراد رو كسي مي دونه چراارور ديتابيس ميده؟

http://www.archi-arch.com/forums/forum.php

---------- ارسال شده در 07:27 PM ---------- ارسال قبلی در 07:17 PM ----------

???????????????????

---------- ارسال شده در 07:32 PM ---------- ارسال قبلی در 07:17 PM ----------

کسی بلد نیست؟

---------- ارسال شده در 07:39 PM ---------- ارسال قبلی در 07:17 PM ----------

کسی بلد نیست؟

---------- ارسال شده در 07:50 PM ---------- ارسال قبلی در 07:17 PM ----------

کسی بلد نیست؟

---------- ارسال شده در 08:23 PM ---------- ارسال قبلی در 07:17 PM ----------

plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

---------- ارسال شده در 08:33 PM ---------- ارسال قبلی در 07:17 PM ----------

???????????????????????????????????????????????

---------- ارسال شده در 08:40 PM ---------- ارسال قبلی در 07:17 PM ----------

???????????????????????????????????????