اول یک بک آپ از همه اطلاعات بگیرید

بعد پوشه install را یک بار دیگه آپلود کنید

بعد فایل tools.php

بادی تو هاست آپلود کنی که در پوشه do_not_upload

که در پوشه وی بی که دانلود کردید هست میتونید وی بی و بانک اطلاعاتی را ترمیم کنید

با فایل به شکل زیر اجرا کنید

yourforum.com/admincp/tools.php
تا اینجایی که گفتی انجام دادم قبلا

تعمیرات

تعمیر / استاندارد سازی جدول ها

تعمیر اطلاعات ناقص کاربران
بزودی انجام میدم نتیجه رو میگم بهتون