میخوام قسمت عنوان پست اضافه شد مثه تایپیک
الان تو صفحه پیشرفته برم هست اضافه کردن عنوان

این پاسخ سریع یه سایت دیگه http://up.vbiran.ir/images/1grn873xi35ofurt06ha.gif
این پاسخ سریع سایت من http://up.vbiran.ir/images/vxpvhbzfl21xvik8sjre.gif
واس این داره واس من نداره بخش وارد کردن عنوان پست