عزیزان اگه به شکل میهمان برید به سایت من میبینید که عضویت سریع یا همون اطلاع رسانی که گذاشتم یه هو نمیدونم چی شد که ثابت میمونه

ادرسم
www.pat-o-mat.com

کسی میتونه کمکم کنه؟؟
من این و تو قسمت تبلیغات گذاشتم