فارسی ساز هک اضافه کردن تب به پست بیت DBTech Postbit Tabs Pro v1.0.5 رو میخوام
اگه میشه لطف کنین