دوستان من این هدر و
my-header.gif

درون هاست با اون یکی هدری که داشت عوض کردم ولی شما برید به تالار و ببینید چه شکلی شده
من الان چیکار کنم؟؟؟؟؟؟
www.pat-o-mat.com

لطفا زود کمک کنید درستش کننم