سلام
پس از مشقت های بسیار برای فارسی سازی V3ARCAD پس از نصب یه سری بازی از بخش V3ARCAD اون انجمن دانلود کردم ، اما پس از ایمپورت متوجه شدم که امتیازها ثبت نمی شه.
کارهای زیادی هم انجام دادم اما حل نشد.
کسی می تونه راهنمایی کنه؟
راستی کسی از سایت mochiads بازی گرفته؟