سلام
میخوام یوزری رو با ای پی محروم کنم ولی گویا تو سی پنل چنین چیزی نیست؟!