ولی بهترین راه برای جلوگیری استفاده از کپچایی هست که خودتون ایجاد میکنین