آقا ممنون از همه تون رفتم به بخش پشتیبانی هاستم اونا برام درست کردن از همتون ممنون اگه تونستم دلیل ارور وراه حلش رو براتون میزارم