مشکل زننده تاپیک که خیلی وقته حل شده و بنرشون قرار گرفته.

دیگه چرا بالا میارید و اسپم کده میکنید ؛ من هنوز نفهمیدم.

بسته شد.