دوستان گل من چطوری می تونم این قسمت رو فارسی کنم؟

لینک تصویر

این همون جایی هست ک پست میزنیم و زیر اسامی کسانی ک از پست بازدید کرده اند نشون میده
میخوام فارسی بشه !