این درجه ها پی اس دی نداره ... نام گروه ها به همراه رنگ هاشونو و ادرس انجمنتون رو برام پ.خ کنید ..