با سلام

موضوع:نامرئی شدن آواتار هنگام رفتن موس روی آن

به قسمت استایل ها & قالب ها -->جست و جو در قالب ها --> توی قالب مورد نظرتون جستجو کنید postbit_legacy

توی اون این کد رو پیدا کنید:

کد PHP:
<img src="../My Documents/Downloads/avatar.gif" alt="{vb:rawphrase  xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar,  {vb:raw post.username}}" class="reflect" /> 
این کد رو قبلش اضاف کنید:

کد PHP:
<style>img{opacity:1;:alpha(opacity=80);}img:hover{opacity:0.1;:alpha(opacity=100);-webkit-transformrotate(0deg);-moz-transformrotate(0deg);}img:out{opacity:0.8;:alpha(opacity=100);}</style
همین سیو کنید..

حالا توضیح و امکان تغییر در کد:

اگه دوست دارید وقتی موس میره بالاش آواتارتون فقط کج بشه کج بشه به جای اون کد بالا اینو قرار بدید.

کد PHP:
<style>img{opacity:1;:alpha(opacity=80);-webkit-transformrotate(0deg);-moz-transformrotate(0deg);}img:hover{opacity:1;:alpha(opacity=100);-webkit-transformrotate(-2deg);-moz-transformrotate(-2deg);}img:out{opacity:0.8;:alpha(opacity=100);}</style
اگه میخاید هم کج بشه و هم نامروئی این کد رو به جای کد بالا قرار بدید قرار بدید :

کد PHP:
<style>img{opacity:1;:alpha(opacity=80);-webkit-transformrotate(0deg);-moz-transformrotate(0deg);}img:hover{opacity:0.5;:alpha(opacity=100);-webkit-transformrotate(-2deg);-moz-transformrotate(-2deg);}img:out{opacity:0.8;:alpha(opacity=100);}</style

خب اکه میخاید میزان محو کردنو به صلیغه خودتون تنظیم کنید
کد PHP:
img:hover{opacity:0.5;:alpha(opacity=100); 
0.5 رو تغییر بدید..نزدیک به 1 از محو کم میشه نزدیک به 0 محوش زیاد میشه
اینم از دمو