سلام
چرا هر اسکریپی برای سئو سایت دانلود می کنم نصب می کنم نمی تونه رنگ گوگل رو چک کنه ؟
Seo_Stat_Script_v2.1_Callback_removed
و چند تای دیگه بود که چک کردم مشکل داشتن
همه ابزار های دیگه درست کار میده فقط رنگ گوگلش مشکل داره

---------- ارسال شده 2011/12/31 در 01:30 AM ---------- ارسال قبلی 2011/12/30 در 11:26 PM ----------

Why page rank script was not able to check my Google Rank for webmasters?