سلام.

من هکی می خواستم که بشه مثل انجمن زیر برای هر تالار و بخش عکس جداگانه گذاشت؟

http://www.forum.lianportal.com/forum.php