هک نمیخواد بابا
سمت راست:
کد:
<span style="color:red; font-weight:700;">
سمت چپ:
</span>
به جای red اسم رنگ یا کد رنگ رو میدی. font-weight:700 هم نام کاربری رو درشت (bold) میکنه.