دنبال یه اسپانسر هستیم چهل تومن بده یه میلیونو دویست هزار تا ایمیل بفرستیم اسم اسپانسر یا شرکت هم نوشته میشه ممنونم