مطمنئید

یعنی شما میگین اگه من 3 تا دامین جدید بخرم و متنقل کنم به یکی اونوقت اس÷ایدرهای گوگلم و مهمانام و بازدید زیاد نمیشه؟؟؟