سلام دوستان من میخوام اون نوشته های پایید تب اصلی رو مثل اون آخرین ارسالها و اینارو ... یکم جاشون عوض بشه یعنی هم بیاد بالا تر هم به سمت چپ کشیده بشه ....
کجای قالب و باید ویرایش کنم

قالب Crative رو نصب دارم.... ممنونم