دوستان بخدا داره چشامون از حدقه در میاد واسه چیه؟؟ واسه اینکه این استالا همشون یا بیشترشون اون صفحه اصلیش سفیده بین اون بخشاش انجمناش کادرشون سفیده

اما فرض کنید اگه اون فاصله ها کادرای بین بخشا و انجمنا مشکی یا سرمه ای همون آبی پررنگ باشه . برین مقایسه کنید

شما همین الان ÷شت سیستمون یک سفید ثفید بیارین بهش نگاه کنید و یکی سفحه سرمه ای تیره یا مشکی بیارین بهش نگاه کنین دوست دارین همش به صفحه مشکیه نگاه کنین چون چشمتون رو اذیت نمیکه

خواهش میکنم یک قالب مشکی یا سرمه ای همون آبی پر رنگ واسه ورژ ن 4.1.3 و 4 اینا بزنید . بببینم چند مرده حلاجین و چقدر بنده و درک کردین

اینم درد و دل من با شات ببنید::
f63s066szl00kdx90g4v.jpg

e6vn2c4zphvrmb7c4r4y.jpg