با سلام من ميخوام اسم لوگو تغيير كنه كه روي خود قالب اصلي است بايد چيكار كنم simple ieda تبديل به اسم سايت خودم كنم