سلام دوستان من google custom search را داخل یک بلوک سمت چپ انجمن گذاشتم طبق عکس زیر چکار کنم وقتی بر روی search کلیک می کنیم یه صفحه جدید باز بشه همان new page و جستجو را تو ضفحه جدید نشان بده اما این وقتی search می کنیم خیلی بی ریخت تو همان بلوک نشان می ده نتایج را...؟
چه کدی را اضاف کنم؟


اینم کد search من

<table width="240" border="2" bordercolor="black">
<tr>
<td ><div id="cse" style="width: 100%;">Loading</div>
<script src="http://www.google.com/jsapi" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
google.load('search', '1', {language : 'en', style : google.loader.themes.ESPRESSO});
google.setOnLoadCallback(function() {
var customSearchControl = new google.search.CustomSearchControl(
'009335929197307919148:vh6hbw-jfuu');


customSearchControl.setResultSetSize(google.search .Search.FILTERED_CSE_RESULTSET);
customSearchControl.draw('cse');
}, true);
</script>
</td></tr></table>---------- ارسال شده در 05:23 PM ---------- ارسال قبلی در 02:00 PM ----------

کسی بلد نیست دوستان؟