درود.
برادر ما فکر کنم می خواد وی بی نصب بکنه!
خب اگر می خوی نصب بکنی بفرما:
آموزش نصب ویبولتین در سی پنل-برای اولین بار در وی بی ایران