با سلام خدمت دوستان

یه مشکلی که وجود داشت و من خیلی بهش توجه نکردم این بود به محض اینکه کسی یک فایل پیوست دانلود میکنه این ارور برای من به ایمیل ارسال میشه

متن ارور:

کد:
Database error in vBulletin 4.1.8:

Invalid SQL:

          UPDATE session
          SET lastactivity = 1326610025, location = '/attachment.php?attachmentid=1336', loggedin = 2, badlocation = 0
          WHERE sessionhash = '496dc2d02c07b2e23850e52ac4884a5d';

MySQL Error  : MySQL server has gone away
Error Number : 2006
Request Date : Sunday, January 15th 2012 @ 10:17:05 AM
Error Date  : Sunday, January 15th 2012 @ 10:19:28 AM
Script    : http://www.zohall.net/attachment.php?attachmentid=1336
Referrer   : http://www.zohall.net/forum-f370/topic-t36966.html
IP Address  : 2.181.105.14
Username   : farsaa
Classname   : vB_Database
MySQL Version :
این ارور چیست و راه حلی برای آن سراغ دارید؟

با سپاس بی کران