هر کی این ارور رو دریافت کرد سایت مپش رو چک کنه یک قسمت هست که نوشته آدرس سایت شما اونجا رو یا چیزی وارد نکنید یا دقیقا چیزی که تو قسمت تنضیمات سایت وارد کردید وارد کنید به بقیه پست ها که اینجا داده شده تو این تاپیک هم توجه نکنید
همش به من گفتن مشکلی نیست انجمن من ........... شد