سلام ببخشین من میخواستم یک گروه دسته جمعی مخفی درست کنم که هر موقع دعوت نامه برراش میفرستم براش گروه باز بشه و هیچ کدوم از مدیران و مدیر ارشدان نتونن ببیننش بجز ادمین...