سلام دوستان
من یه گروه کاربری تازه ساختم ولی هروقت میخوام ویرایش کنم و ذخیره اتوماتیک یه گروه دیگه میساز و ذخیره میکنه
فرضا
مدیر انجمن ویرایش میکنم ولی این ذخیره نمیشه و به جاش همینو باز میسازه و ذخیره میکنه
یعنی
مدیران انجمن
مدیران انجمن

مشکل چی میتونه باشه