با تشکر مستر جان این هک که هم از موضوعات تگ می زنه هم از متن پست برای ورژن 3.8 نداریش ؟