دروود:
با استفاده از این کد ها میتوانید کاری کنید که
امضای کاربرها فقط در
پست اول تاپیک نمایش داده شود
در postbit or postbit_legacy
پیدا کنید
کد:
 <vb:if condition="$post['signature']">
و با این جایگذین کنید
کد:
 <vb:if condition="$post['signature'] AND !$vboptions['shownsigs'][$post[userid]] AND $vboptions['shownsigs'][$post[userid]] = true">