خواهشن یکی کمک کنه ممنون میشم آخه من کادر بندی بلد نیستم ؟ چیکار کنم؟