دوست گرامی به جایی Hi که تو دایره نوشته شده را باین عوض کنید ممنون میشم1.png124.jpg