وقت بخیر
سوال من در مورد کد فیلها هست به طوری که وقتی تاییده ثبت نام به ایمل کاربر فرستاده شد علاوه بر نام کاربر (کد: $username ) مشخصاتی که داخل اونها پر کرده بوده نمایش بده

کد هایی که داخل پست بیت بود رو گذاشتم جواب نداد :

کد PHP:
<if condition="$post['field5']"><div>$vbphrase[] محل سکونت  $post[field5]</div></if>
</
div class="pbbox"
<
div class="pbbox">
<if 
condition="$post['field6']"><div>$vbphrase[vbiranميزان تحصيلات   $post[field6]</div></if>
</
div class="pbbox">  
<
div class="pbbox">
<if 
condition="$post['field7']"><div>$vbphrase[vbiranرشته تحصيلي  $post[field7]</div></if>
</
div class="pbbox">  
<
div class="pbbox">
<if 
condition="$post['field8']"><div>$vbphrase[] جنسيت فرد  $post[field8