خوب با تشکر از دوستان
من کلی خودمو کشتم و دیرانو از دستم شاکی
خلاصه با کمک شرکت هاستینگ http://www.hostdl.com/ موفق به حل مشکل شدم
به گفته کارشناس این شرکت یکی از قالب ها مشکل javascript داشت که تونستیم برطرف کنیم و مشکل برطرف بشه
با تشکر از دوستان و شرکت http://www.hostdl.com/