سلام این مربع کوپک موقع ورود به سایت پریده موقع ورود این مربعه نیست که ذخیره کنه ورود رو بعد بعضی اوقات ورودو میزنیم خوش آمد میگه ولی بعد خوش امد بازم میره به صفحه ورود ؟/؟ از مربعه هستش
؟؟