چطور رنگ پشت زمینه vsa chatbox رو عوض کنم؟

---------- ارسال شده در 09:47 PM ---------- ارسال قبلی در 08:44 PM ----------

عجب؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!