سلام
بچه ها یه سوال داشتم اینکه چندوقتیه بهم ایمیلایی میاد که با متن انگلیسی ترجمش اینه که شما برنده فلان مبلغ شدید اطلاعات میخواد مبلغش به دلاره به پول ما خیلی میشه کسی میونه اینا چیا" راستن و
در ضمن ارم شرکت شماره تماس با شرکت و اینا هستن