با سلام

وقتی وارد صفجه اول انجمنم میشم هیچ مشکلی نیست
وارد تالار ها هم ک میشم مشکلی نیست
وقتی از صفحه اصلی وارد ی تالار میشم و بعد با دکمه های مرور گر ی پله عقب میام لینک من بدین صورت تغییر پیدا میکنه

http://forum.almas98.ir/forum.php#o-...eo-o-ooe-u-u-o

دلیل چیه؟